จองการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แพลตฟอร์มบนซอฟต์แวร์เฉพาะของเราเพื่อระบบรับส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพ ช่วยให้ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก บริษัทขนส่ง และองค์กรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเกือบ 1 พันล้านคนเข้ากับเครือข่ายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

Rectangle91
single-left-bg
CX ebook MT

How Posts can deliver on Customer Experience

Download

How Posts can deliver on Customer Experience

The strategy behind the ‘always-on’ consumer and how they interact with a growing number of industries is dominated by the idea of channels – especially omnichannel. Digital, physical and everything in between is providing greater accessibility to products and services.

Contents

  • Introduction to: Consumer-centric Postal services
  • Evolution of customer service in Posts
  • Leveraging digital transformation to benefit the consumer
  • Making mail and parcel preparation simple
  • Ensuring people can send parcels and mail with ease
  • Delivering by the customers’ expectations
  • Returning goods with a stress-free experience
  • How modern Posts drive customer loyalty
mailbox-mobile-bg

Get the latest news direct to your mailbox.

We won’t share your email and you can unsubscribe from our list at any time.