จองการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แพลตฟอร์มบนซอฟต์แวร์เฉพาะของเราเพื่อระบบรับส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพ ช่วยให้ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก บริษัทขนส่ง และองค์กรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเกือบ 1 พันล้านคนเข้ากับเครือข่ายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

shipping-icon Person using kiosk

Riposte Taxes, Duties & Compliance

ลดขั้นตอนการขนส่งข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดส่งระหว่างประเทศง่ายขึ้น

ติดต่อ Escher
Explore
shipping-icon
Riposte Taxes, Duties and Compliance shipping-icon

ใช้วิธีส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่มีความพร้อม

จากการสนับสนุนของบริษัท Hurricane การดำเนินการด้านภาษีอากรและข้อบังคับของ Riposte ทำให้ธุรกิจไปรษณีย์สามารถระบุประเภทผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์ต้องห้าม ผิดกฎหมาย และช่วยประเมินในเรื่องของภาษีและอากรอีกด้วย

fast-reliable-mobile
reliable-mobile

ลดความเสี่ยงในการขนส่งสินค้า

ปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งหมด เสนอค่าใช้จ่ายที่มีความโปร่งใสแก่ลูกค้า และพัฒนาความเชื่อมั่นของลูกค้าทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

icon2
Logistics and flexibility
Actionable Insights

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบศุลกากรล่าสุด รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและศุลกากรสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า (EAD) ที่กำหนดขึ้นใหม่

Package receiving

การคัดกรองบุคคลต้องห้าม

รู้จักผู้รับของคุณโดยคัดกรองตามรายชื่อบุคคลต้องห้ามสำหรับองค์กร บริษัท หรือบุคคลที่รัฐบาลห้ามทำธุรกิจด้วย

Security

การตรวจสิ่งของต้องห้าม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในพัสดุไม่มีสิ่งของต้องห้าม เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรืออาวุธปืนโดยใช้ที่อยู่ผู้รับและ SKU ของผลิตภัณฑ์

Shelf management

เครื่องคำนวณภาษีและอากร

ป้องกันต้นทุนแฝงที่ไม่คาดคิดโดยตรวจเช็กต้นทุนค่าจัดส่งที่ประเมินเป็นครั้งสุดท้าย

mailbox-mobile-bg

รับ ข่าวสารใหม่ ๆ โดยตรงได้ที่กล่องข้อความของคุณ

Bการส่งแบบฟอร์มแสดงว่าคุณยินยอมตามเงื่อนไขของเรา Privacy Policy
Escher มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการบัญชีของคุณหรือเพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา