จองการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แพลตฟอร์มบนซอฟต์แวร์เฉพาะของเราเพื่อระบบรับส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพ ช่วยให้ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก บริษัทขนส่ง และองค์กรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเกือบ 1 พันล้านคนเข้ากับเครือข่ายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

shipping-icon Person using kiosk

Riposte Delivery Management

ขยายเครือข่ายธุรกิจทางไปรษณีย์ของคุณอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่เพิ่มเติม ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน PUDO

เรียนรู้เพิ่มเติม
Explore
shipping-icon
ให้บริการ White Glove Last-Mile Services กับลูกค้า shipping-icon

เร่งการทำงานเกี่ยวกับพัสดุไปรษณีย์ให้รวดเร็วที่สุด

เครือข่ายส่งสินค้าของ Riposte ดำเนินการในระบบอัตโนมัติ สำหรับขั้นตอนการรับพัสดุ จัดเก็บ เรียงขึ้นชั้น และส่งมอบพัสดุเพื่อส่งต่อไปยังผู้รับอีกที

fast-reliable-mobile
reliable-mobile

ทรงประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย

เครือข่ายส่งสินค้าของ Riposte ช่วยพนักงานที่ทำการไปรษณีย์หรือผู้บริโภคในขั้นตอนการบรรจุสิ่งของลงพัสดุด้วยวิธีที่หลากหลาย

icon2
Modern Post
Multiple formats

การรับของ

ผู้ใช้บริการสามารถไปรับของด้วยตนเองหรือมอบให้บุคคลอื่นรับแทนได้ โดยสามารถเลือกได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับรายละเอียด ความต้องการและข้อกำหนดของการรับสินค้า

Drop off

ส่ง

ลูกค้าสามารถส่งพัสดุที่มีป้ายกำกับการจัดส่งหรือการส่งคืนที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า

Package receiving

การรับพัสดุ

ลงทะเบียนพัสดุเมื่อได้รับที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือเมื่อการจัดส่งล้มเหลว ระบบจะค้นหาเส้นทางของผู้ใช้เพื่อรับพัสดุ สแกนพัสดุเมื่อมาถึง และทำการจัดเก็บพัสดุ

Shelf management

การบริหารจัดการช่องรับไปรษณีย์

สร้างและตั้งชื่อช่องรับไปรษณีย์ในระบบ ตั้งค่าพัสดุที่จะส่งไปยังช่องรับที่กำหนด ระบุช่องรับทั้งหมดในที่ทำการไปรษณีย์ และพิมพ์ฉลากขนส่งที่เหมือนกันสองใบ

mailbox-mobile-bg

รับ ข่าวสารใหม่ ๆ โดยตรงได้ที่กล่องข้อความของคุณ

Bการส่งแบบฟอร์มแสดงว่าคุณยินยอมตามเงื่อนไขของเรา Privacy Policy
Escher มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการบัญชีของคุณหรือเพื่อให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา