Mobile user/ mobile-icon

Informacje o firmie Escher

Escher jest globalnym leaderem, zaspokajającym związane z e-handlem potrzeby operatorów pocztowych oraz firm kurierskich i logistycznych.

Skontaktuj się
/ mobile-icon
economics-bg

Platforma angażowania klientów, stworzona dla operatorów pocztowych specjalnie do tego celu

Nasze aplikacje są przeznaczone specjalnie dla operatorów pocztowych, aby ułatwiać im zwiększanie przychodów i redukowanie kosztów oraz gwarantować dochodowość i zapewniać satysfakcję klientów. Firma Escher, której zaufało 35 operatorów pocztowych na całym świecie, zmienia ekonomikę i szybkość usług detalicznych operatorów pocztowych oraz firm logistycznych. Escher obsługuje miliardy transakcji klientów w tysiącach punktów obsługi, świadcząc setki zróżnicowanych usług i zapewniając optymalną strukturę kosztów. Współpracując z nami można naprawdę postawić klientów na pierwszym miejscu i zarabiać, skłaniając ich do korzystania z usług w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

Person using kiosk
billions-bgm

Bezpieczne, stabilne i skalowalne.

Nasza platforma o otwartej architekturze ułatwia rozwój operatorom pocztowym. Dostosowane specjalnie do potrzeb operatorów pocztowych aplikacje do płatności mobilnych, transgranicznych dostaw i sieci PUDO, można skuteczniej integrować z zasadniczym systemem przy wykorzystaniu naszej niezawodnej technologii, która została opracowana, by zapewniać ciągłość działalności.

2019

Nagradzana platforma

4

Lokalizacje na całym świecie

35

Firma, której ufa ponad 35 operatorów pocztowych na całym świecie.

Poznaj zespół kierowniczy

Brody Buhler, CEO Escher

Brody Buhler

CEO

Zajmujący stanowisko dyrektora generalnego Brody Buhler nadzoruje wszystkie działy Escher, a oprócz stymulowania rozwoju firmy, jest także odpowiedzialny za jej kluczowe obszary, takie jak strategia, produkt, operacje i kultura. Jako wybitny lider domeny usług pocztowych i obsługi przesyłek z ponad 22-letnim doświadczeniem, Brody Buhlerd pozostaje także zaufanym doradcą kadry kierowniczej wyższego szczebla na całym świecie. Buhler ma zdolność do szybkiego zdobywania szacunku swoich pracowników, klientów, partnerów i współpracowników, dzięki opracowywanym przez siebie kreatywnym strategiom, przemyślanemu podejściu do rozwiązywania najtrudniejszych wyzwań branży pocztowej oraz osiągania doskonałych wyników w każdej sytuacji.

Brody Buhler przez ostatnie dziewięć lat piastował stanowisko globalnego dyrektora zarządzającego w dziale Post and Parcel operatora Accenture. Na tym stanowisku odpowiadał za doręczenia realizowane przez Accenture i sprawowanie przemyślanego przywództwa w branży, jak również nadzorował w skali globalnej operacje prowadzone przez więcej niż 2000 pracowników w ponad 20 krajach. Poprzednio Brody pełnił funkcję kierownika ds. administracji cyfrowej w Accenture Federal Services, w którym to dziale był odpowiedzialny za wdrożenie trybu realizacji operacji tego operatora.

Monica Bruni

Monica Bruni

Dyrektor finansowy

Jako dyrektor finansowy, Monika nadzoruje wszystkie operacje finansowe w Escher, w tym strategiczne planowanie finansowe, inicjatywy finansowania, zarządzanie ryzykiem, strategię i analizę finansową, audyty, prowadzenie dokumentacji i raporty finansowe. Będąc doświadczoną dyrektorką finansową, która pracowała zarówno w organizacjach publicznych, jak i prywatnych, Monika jest także odpowiedzialna za doskonalenie procesów biznesowych, wzmacnianie kultury przedsiębiorstwa i wdrażanie strategicznej wizji Escher. Wieloletnie doświadczenie Moniki przy podejmowaniu mądrych decyzji finansowych zapewniało jej miejsce w kadrze kierowniczej każdej organizacji, w której pracowała.

Przed dołączeniem do Escher, Monica piastowała stanowiska kierownicze w międzynarodowym środowisku produkcyjnym, a także w spółkach zaawansowanej technologii. Może pochwalić się udokumentowaną historią zwiększania wartości akcji, skutecznym nabywaniem i integrowaniem przedsiębiorstw, tworzeniem sprawnych zespołów i budowaniem światowej klasy procesów finansowo-biznesowych. Monica ma tytuł licencjacki. Stopień licencjacki w dziedzinie rachunkowości, uzyskany na Robert Morris University of Pennsylvania.

Wayne Haubner

Wayne Haubner

Dyrektor ds. technologii

Wayne jest wybitnym dyrektorem, specjalizującym się w pionierskich technologiach, a także agentem zmian, który może pochwalić się długą historią uzyskiwania trwałych rezultatów dzięki mądremu przywództwu, zręczności i stałemu wprowadzaniu innowacji. Mr. Haubner odnosi sukcesy w budowaniu światowej klasy klientocentrycznych firm inżynierskich przez dbanie o rozwój kultury stałego doskonalenia przy wykorzystaniu danych i współpracy.

Przez rozpoczęciem pracy w Escher, Wayne był prezesem i członkiem kierownictwa najwyższego szczebla firm działających w branży oprogramowania, przetwarzania w chmurze i analityki. Pracując na tych stanowiskach i kierując globalnymi zespołami złożonymi z tysięcy inżynierów, koncentrował się na wprowadzaniu na rynek najnowocześniejszych technologii. Dziś wykorzystuje swoje doświadczenie w technologii, innowacji, przywództwie na wysokim szczeblu zarządzania oraz zarządzaniu zmianami, aby pomagać spółce Escher realizować cel, którym jest sprawienie, aby operatorzy pocztowi byli liderami pod względem zaangażowania klientów. Wayne ukończył studia w dziedzinie informatyki na Eastern Kentucky University.

Amy Harvey

Amy Harvey

Dyrektorka operacyjna

Amy jest uznaną liderką, mającą ogromne doświadczenie w budowaniu dla spółek technologicznych globalnych usług profesjonalnych, systemów obsługi klienta i organizacji tworzących oprogramowanie. Jako dyrektor operacyjny w Escher Group odpowiada za operacje globalne operacje, koncentrujące się na dostarczaniu rozwiązań Escher, zapewnianie klientom obsługi na światowym poziomie i przynoszącym zyski rozwoju. Amy angażuje się we współpracę z klientami Escher, mającą pomóc im przekształcić kanały, usługi i metody przyciągania klientów oraz zapewnić skuteczne wykorzystanie platformy Escher.

Zanim dołączyła do Escher zajmowała różne stanowiska kierownicze w globalnym łańcuchu dostaw oraz branżach związanych z obsługą sprzedaży, w tym w TrueCommerce Inc., Honeywell (Vocollect) i Hypercom Corp. Uzyskała tytuł magistra w dziedzinie inżynierii systemów na Western International University, tytuł magistra w zarządzaniu projektami na Villanova University oraz tytuł licencjata na Duquesne University.

Jeremy Folkes

Jeremy Folkes

Główny konsultant

Jako główny konsultant w Escher, Jeremy jest odpowiedzialny za strategię tworzenia pakietu produktów Escher. Jeremy pracuje w branży technologii pocztowej od 1987, a zanim dołączył 2000 r. do Escher, przepracował 13 lat w brytyjskiej poczcie (UK Post Office). Pracując w UK Post Office odegrał ważną rolę w wielu inicjatywach automatyzacji obsługi „okienkowej” w urzędach poczty brytyjskiej, będącej jednym z największych na świecie operatorów pocztowych. Przed podjęciem pracy na obecnie zajmowanym stanowisku Jeremy przez kilka lat był wiceprezesem ds. usług profesjonalnych i w tamtym czasie blisko współpracował ze wszystkimi ważnymi klientami Escher. Dzięki temu zdobył szeroką wiedzę, zarówno biznesową, jak i dotyczącą technicznych potrzeb najważniejszych operatorów pocztowych na świecie.

Jeremy ma licencjat z matematyki (z wyróżnieniem) i magisterium, uzyskane w Trinity College, w Oksfordzie. Przed rozpoczęciem pracy w branży pocztowej Jeremy pracował w Logica, dużej brytyjskiej spółce programistycznej, przy dużych projektach dla renomowanych spółek w sektorach naftowym i technologicznym oraz w brytyjskiej instytucji naukowo-badawczej w branży bezpieczeństwa w gazownictwie.

Pauline Kenna

Pauline Kenna

WICEPREZES DS. USŁUG, EMEA

Od czasu dołączenia do Escher Pauline awansowała na stanowisko wiceprezesa ds. dostaw, z pełną odpowiedzialnością za zarządzanie rozwiązaniami dla klientów oraz koordynację i dostawę tych rozwiązań. Przed rozpoczęciem pracy w sektorze technologii pocztowej Pauline była zatrudniona w branżach telekomunikacji i opieki zdrowotnej.

Pauline, która ukończyła z wyróżnieniem Dublin City University, uzyskując tytuł licencjacki z aplikacji komputerowych, ma 20-letnie doświadczenie w branżach pocztowej i technologicznej. Przed dołączeniem do Escher Group w 2001, Pauline uczestniczyła w inicjatywach automatyzacji obsługi okienkowej w UK Post Office i Australia Post. Doświadczenie to, a także uczestnictwo w projektach automatyzacji obsługi klientów w Escher, pozwoliły jej zdobyć szeroką wiedzę na temat potrzeb – zarówno biznesowych, jak technologicznych – najważniejszych operatorów pocztowych.

Alan Kilduff

Alan Kilduff

WICEPREZES, ROZWÓJ PRODUKTÓW

Alan Kilduff jest wiceprezesem ds. rozwoju produktów w naszej Grupie Usług Cyfrowych. Alan odpowiada za innowacje i dostarczanie produktów naszej platformy cyfrowej Escher, co obejmuje obszary usług web hostingu, konsumenckich aplikacji mobilnych, dostawy poczty cyfrowej i analityki danych.

W Escher Alan ściśle współpracuje z wieloma z naszych pocztowych kontrahentów w związku z realizacją nowoczesnych usług cyfrowych zarówno dla personelu, jak i klientów tych kontrahentów. Alan uczestniczy także w tworzeniu najważniejszych rządowych strategii organizacji usług, dostarczanych za pośrednictwem poczty.

Alan jest wybitnym technologiem, absolwentem informatyki w Trinity College w Dublinie i ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami wykwalifikowanych specjalistów, dostarczającymi wysoce skalowalne aplikacje dla przedsiębiorstw, w tym rozwiązania zarządzania dokumentacją, przepływem prac i personelem. Alan często pełni funkcję prelegenta na rozmaitych konferencjach branżowych.”

Jasjit Nehal

Jasjit Nehal

WICEPREZES DS. USŁUG, APAC

Jasjit Nehal dołączył do Escher w 1999 i był wiceprezesem pionu rozwoju oprogramowania z siedzibą w Cambridge. W 2002 podjął się organizacji operacji Escher w regionie Azja-Pacyfik i zarządzania nimi z siedziby w Singapurze. Odegrał istotną rolę w różnych projektów Escher, realizowanych z powodzeniem w różnych częściach świata i ma szeroką wiedzę o branży pocztowej.

Przed podjęciem pracy w Escher Jasjit zajmował różne wysokie stanowiska techniczne i zarządcze w ICL i Fujitsu i ma ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu wielkoskalowych, wysokowydajnych systemów rozproszonych.

Mike Sackton

Mike Sackton

GŁÓWNY ARCHITEKT

Jako główny architekt Michael odpowiada za kierowanie grupą rozwoju kluczowych produktów Escher, zajmując się na tym stanowisku budowaniem platformy, mającym przygotować operatorów na przyszłe wyzwania, tak, aby potrafili dokonać przekształcenia zaangażowania klientów. Michael dołączył do zespołu rozwoju oprogramowania Escher Group w czerwcu 2001 i od tamtej pory jest głównym inżynierem lub architektem większości produktów Escher.

Był także głównym architektem kliku implementacji dla największych klientów Escher i uczestniczył w różnych rolach we wszystkich aspektach automatyzacji okienek pocztowych. Doświadczenia te dały mu głęboką wiedzę o technicznych i biznesowych potrzebach operatorów pocztowych na całym świecie, zarówno dużych, jak i małych. Uzyskał dyplom licencjacki (z wyróżnieniem) na Brandeis University.

Jacob Skowronek

Jacob Skowronek

WICEPREZES DS. USŁUG, AMERYKI

Jacob dołączył do zespołu Rozwoju Oprogramowania Escher w kwietniu 1996 r. Od tamtej pory miał do czynienia z większością technologii stosowanych w aktualnym zestawie produktów Escher. Jacob kieruje zespołem Boston Services, w szczególności odpowiada za wszystkie usługi i operacje poczty USA (United States Postal Service).

Przed podjęciem pracy w Escher Jacob pracował dla spółek zajmujących się aplikacjami i usługami internetowymi. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w pracy dla operatorów pocztowych, Jacob jest prawdziwym ekspertem w dziedzinie technologii, która umożliwia transformację metod przyciągania klientów.

Brody Buhler, CEO Escher
Monica Bruni
Wayne Haubner
Amy Harvey
Jeremy Folkes
Pauline Kenna
Alan Kilduff
Jasjit Nehal
Mike Sackton
Jacob Skowronek
join-us-bg
events

Nadchodzące wydarzenia i webinaria

Weź udział w tych wydarzeniach.

banner date1712969797 banner date13 lutego, 20201712969797 banner date18 czerwca, 20201712969797 banner date11 czerwca, 20201712969797 banner date30 czerwca, 20201712969797 banner date9 września, 20201712969797 banner date6 października, 20201712969797 banner date15 października, 20201712969797 banner date22 października, 20201712969797 banner date26 listopada, 20201712969797
enjoy-perks-bgm
finding

Gdy dołączysz do naszego zespołu, będą ci przysługiwać świadczenia dodatkowe

.

Escher Pension Plan

Plan emerytalny

Yearly Incentive Plan

Roczny plan motywacyjny

Shelf management

Elastyczne godziny pracy

Upsell and promote

Plan ochrony zdrowia i dobrostanu

Operations

Przekąski - Kawa/Herbata na miejscu

Escher Free Lunch Friday

Bezpłatny lunch w piątek

about-opportunities-bg

Wolne miejsca pracy

mailbox-mobile-bg

Otrzymuj najnowsze wiadomości prosto do skrzynki odbiorczej.

Przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na warunki naszegoPrivacy Policy
Escher dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność, a Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu administrowania Twoim kontem lub dostarczania odpowiednich treści. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.