จองการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แพลตฟอร์มบนซอฟต์แวร์เฉพาะของเราเพื่อระบบรับส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพ ช่วยให้ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก บริษัทขนส่ง และองค์กรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเกือบ 1 พันล้านคนเข้ากับเครือข่ายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

Rectangle91
single-left-bg
The Modern Post Office

The Modern Post Office

Understand the mosaic of factors that will help you build a profitable and modern post office.

The Modern Post Office

For Posts, evolving in line with changes in the wider environment is a real challenge. The constant supply of nascent technologies that have the potential to change how we fundamentally interact in society makes it difficult to meet customer expectations. But like many other industries understanding the trends that are driving change and providing services that serve customer’s needs is of the utmost importance for Posts. On the surface, the decline in letter volumes is the key catalyst for change. However, there are also softer, more implicit factors that Posts need to consider when modernizing their operation.

The real key to modernizing your post office is understanding the mix of factors that will lead to change and putting measures in place that enable you to meet customer expectations as they change.

 

Understand the trends, and find out what you need to know about modernizing your post office now.

 

mailbox-mobile-bg

Get the latest news direct to your mailbox.

We won’t share your email and you can unsubscribe from our list at any time.