จองการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แพลตฟอร์มบนซอฟต์แวร์เฉพาะของเราเพื่อระบบรับส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพ ช่วยให้ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก บริษัทขนส่ง และองค์กรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเกือบ 1 พันล้านคนเข้ากับเครือข่ายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

Rectangle91
single-left-bg
Operationalizing intelligent data-driven systems

Operationalizing Intelligent data-driven systems

Improve ROI by building more intelligent systems that help you understand every facet of your operation.

Operationalizing Intelligent data-driven systems

The accelerated speed of change in the postal industry can make it hard for Posts to keep their operations up to date, efficient, and profitable. Such is the rate and persistence of change, that more often than not, a postal operator will choose to do more of what they know, rather than fundamentally changing systems so they are more intelligent and future-proofed. Change, however, is inevitable, and using data to work smarter is critical to maintaining and creating profitability from existing and evolving revenue streams.

With so many options available, it can be a real head spinner for a postal operator to know where to start with creating a more intelligent operation.

Get a head start, and find out how you can start making your postal operation more intelligent.

mailbox-mobile-bg

Get the latest news direct to your mailbox.

We won’t share your email and you can unsubscribe from our list at any time.