จองการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แพลตฟอร์มบนซอฟต์แวร์เฉพาะของเราเพื่อระบบรับส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพ ช่วยให้ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก บริษัทขนส่ง และองค์กรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเกือบ 1 พันล้านคนเข้ากับเครือข่ายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

Rectangle91

Contactless Customer Delivery Experience 

Wayne Haubner, Escher Chief Technology Officer, and Ken Peterson, President, Customer Experience, QuestionPro, go in-depth on the future of contactless delivery and customer self-service

mobile-default-bg

Contactless Customer Delivery Experience

Wayne Haubner, Escher Chief Technology Officer, and Ken Peterson, President, Customer Experience, QuestionPro, go in-depth on the future of contactless delivery and customer self-service:

 • Impact of the pandemic on contactless delivery
 • Pre-pandemic trends in self-service, such as parcel lockers and self-service terminals, as well as online
 • Easy wins for postal operators to offer contactless deliveries
 • Cost-effective customer-centric delivery tools
  • Self-serve kiosks – and reimagining what a self-service kiosk looks like
  • Reducing customer contact in payment
 • Accessibility of self-service options, for acceptance and drop-off of parcels
 • Will customers adopt contactless or self-service delivery experiences?
 • Physical signatures for delivery acceptance – what will the future hold?
 • Future identity verification systems – including digital ID
 • Proving a customer’s identity when collecting from a parcel locker
 • Delivery of alcohol, drugs, and high value items
 • The customer delivery experience
 • Increasing convenience without increasing cost while improving customer experience
 • Special trips to special locations are a thing of the past – and this might have implications for the post office network
 • What the data tells us for parcel delivery and customer touch points
 • Recognising customer preferences
 • Immediate, authentic customer feedback
 • Overcoming cultural resistance to real-time engagement with customers
 • Working from home – implications for delivery (first mile and last mile)
mailbox-mobile-bg

Get the latest news direct to your mailbox.

We won’t share your email and you can unsubscribe from our list at any time.