จองการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

แพลตฟอร์มบนซอฟต์แวร์เฉพาะของเราเพื่อระบบรับส่งสินค้าอย่างเป็นประสิทธิภาพ ช่วยให้ไปรษณีย์ ร้านค้าปลีก บริษัทขนส่ง และองค์กรด้านโลจิสติกส์ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงผู้บริโภคเกือบ 1 พันล้านคนเข้ากับเครือข่ายอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

Rectangle91
AI and the Postal Network

AI and the Postal Network

AI and the Post
mobile-default-bg

AI and the Postal Network

Kevin Seller, VP Sales EMEA at Escher, on applications for artificial intelligence in the postal sector:

<iframe style=”border: none” src=”//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/13776851/height/90/theme/custom/thumbnail/yes/direction/backward/render-playlist/no/custom-color/fb052c/” height=”90″ width=”100%” scrolling=”no” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>

In the Podcast Kevin and Ian discuss:

  • The basic principles of artificial intelligence and machine learning
  • Some current non-postal applications for AI
  • Optimising operation and performance of retail stores and improving the customer experience
  • Harnessing the huge amount of data available in the business
  • Making an optimum post office network
  • Why would a post want to invest in AI?
  • Managing and analysing staffing patterns
  • How does a postal operator get started with AI?
  • Build vs buy in AI solutions
   • Strategy
   • Competition for talent
   • Collect and clean data
   • Develop algorithms
   • Testing
   • Timeframes and cost
  • Some potential outcomes of implementing AI across the postal network
  • Transforming and being competitive – and driving efficiencies
  • Scalability of AI solutions

 

Look out for more from Escher’s leadership team on the Postal Hub Podcast in the future

mailbox-mobile-bg

Get the latest news direct to your mailbox.

We won’t share your email and you can unsubscribe from our list at any time.